آب گريز کردن سطح چوب بلوط با استئاريک اسيد

تری اتانول آمین
فوریه 17, 2019
مول-10
نونیل فنول اتوکسیله | صابون مول
جولای 24, 2019
آب گريز کردن سطح چوب بلوط با استئاريک اسيد

آب گريز کردن سطح چوب بلوط با استئاريک اسيد

چکیده

هدف این پژوهش بررسي ويژگي هاي سطحي چوب بلوط پس از پوشش دهي با استئاريک اسيد و گرمادهي آن با پرس داغ و آون و مقايسه آن با پوشش دهي با پوشش رزيني متداول کيلر-پلي استر بود تا اثرگذاري اسید استئاريک در مقايسه با پوشش متداول بر ويژگي هاي سطح چوب بلوط مشخص شود. اين ويژگي ها شامل زاويه تماس قطره آب با سطح چوب و تغييرات رنگ سطح نمونه هاي چوبي بلوط بود. ويژگي هاي سطحي نمونه ها پيش و پس از 10 روز آب شويي تعيين شد تا ميزان پايداري پوشش استئاريک اسيد مشخص شود. براي بررسي و تاييد پيوند استئاريک اسيد با بسپارهاي سطح چوب از طيف سنجي مادون قرمز استفاده شد. نتايج حاکي از آب گريز شدن سطح نمونه هاي تيمار شده با استئاريک اسيد و گرمادهي شده پرس و آون نسبت به نمونه هاي بدون پوشش و پوشش رزيني بود. کاربرد استئاريک اسيد سبب افزايش زاويه تماس قطره آب نسبت به سطح چوب و آب گريزي چوب راش گرديد. ارزيابي پايداري آب گريزي سطح نمونه هاي تيمارشده با استئاريک نيز اسيد نشان دهنده افت نکردن زاويه تماس قطره آب با سطح چوب و حفظ ويژگي آب گريزي حتي پس از آب شويي نمونه ها بود. ميزان تغيير رنگ بر اثر استفاده از استئاريک اسيد کم تر از دیگر مواد پوشش دهنده سطح چوب پس از پوشش دهي و پس از آب شويي بود.

 

آب گريز کردن سطح چوب بلوط با استئاريک اسيد

 

مقدمه

يکي از ويژگيهاي منحصرب فرد چوب به عنوان یک ماده کاربردی و صنعتی، ظاهر زیبای آن است. از مهم ترین معایب چوب نم پذیر بودن آن است که موجب محدودیت های کاربردی آن می شود. برای کنترل نم پذیری چوب از روش های مختلفی استفاده می شود. مهم ترین این روش ها پوشش سطحی مانند رنگ ها و رزین ها هستند. نمایان بودن زیبایی و ظاهر چوب، دلیل مناسبی برای به کار گیری پوشش های شفاف رزینی است، اما چوب پوشش خورده با پوشش های شفاف هنگامی که در معرض محیط قرار می گیرد عواملی همچون رطوبت، گرما، نور مرئی، نور UV و آلودگی های بیولوژیکی بر آن اثر می گذارند و پس از مدتی سطح پوشش دچار پدیده هایی مثل ترک خوردن، کدر شدن و پوسته شده یا برآمدگی پوشش می شود. بروز این مشکلات سبب محدودیت کاربرد آن ها می شود و اندیشه انسان امروزی را به سوی استفاده از روش هایی از جمله روش های اصلاح سطح چوب با مواد غیر سمی و سازگار با طبیعت سوق می دهد. در سال های اخیر مسئله جایگزینی مواد خام پلیمری و پوشش های رنگی و استفاده از مواد تجدید پذیر به دو دلیل با اقبال مواجه شده است: 1. ارتقای سطح آگاهی عمومی از مسائل محیط زیستی و افزایش تقاضای محصولات طبیعی و آلی؛ 2. افزایش قیمت نفت همزمان با کاهش منابع فسیلی.

منبع: پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

 

دانلود مقاله آب گريز کردن سطح چوب بلوط با استئاريک اسيد

4.7/5 - (12 امتیاز)