اعتماد شما اعتبار ماست

فرم تماس با ما

نشانی دفتر بازرگانی صدرا شیمی

اصفهان، خیابان علامه امینی، ابتدای خیابان فردوس

031-32615750 (5 خط)

0912-730-9439

0936-541-9819

نشانی انبار بازرگانی صدرا شیمی

آدرس انبار تهران: جاده قم، 60 متری شورآباد

آدرس انبار اصفهان: خیابان امام خمینی، خیابان امیرکبیر