سپتامبر

سپتامبر 11, 2018
اسید-استیک

اسید استیک

سپتامبر 11, 2018
اسید-کلریدریک

اسید کلریدریک

سپتامبر 11, 2018
آب-ژاول-

آب ژاول

سدیم هیپوکلریت (Sodium hypochlorite) ماده ای شیمیایی با فرمول NaClO است. نام تجاری آن آب ژاول است که به عنوان یکی از رایج ترین سفید کننده […]
سپتامبر 11, 2018
sulfuric-acid

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک که در گذشته با نام جوهر گوگرد شناخته می شده است اسیدی بسیار قوی با فرمول شیمیایی H2SO4 است. این اسید خطرناک با هر […]