اسید استئاریک

ژانویه 19, 2019
Stearic-Acid

اسید استئاریک

اسید استئاریک (Stearic Acid) با فرمول شیمیایی CH3(CH2)16COOH یا C18H36O2 که ماده ای جامد و موم مانند است یک اسید چرب اشباع زنجیره ای با 18 […]