اسید سولفونیک پاکسان

دسامبر 31, 2018
اسید-سولفونیک

اسید سولفونیک

اسید سولفونیک سورفاکتانت آنیونی با قدرت شویندگی و سازگاری با رنج وسیعی از سورفاکتانت های آنیونی، کاتیونی و آمفوتری دیگر می باشد. این محصول سورفاکتانت حد […]