فروش اسید سولفونیک

دسامبر 31, 2018
اسید-سولفونیک

اسید سولفونیک

نام علمی اسید سولفونیک Linear Alkyl Benzen Sulphonic Acid  است که به اختصار آن را LABSA می نامند. اسید سولفونیک یا لابسا یک سورفکتانت آنیونی با […]